>, Dokončené projekty>Vybrané dokončené haly v červenci

Vybrané dokončené haly v červenci

Z nových objektů LLENTAB, které jsme dokončili v červenci, vybíráme čtyři. V CTParku v Lipníku nad Bečvou jsme realizovali ocelové konstrukce podhledu pro výrobu a strojovnu. Pro firmu DOUCHA ze Stříteže u Jihlavy jsme stavěli už druhý objekt, letos to byl sklad hutního materiálu. Přístavbu skladové haly jsme dostavěli v červenci pro velkoobchod Nerezové materiály v Uherské Hradišti. A pro zpracovatele elektroodpadu ENVIROPOL jsme v Jihlavě formou přistřešení skladových boxů řešili obnovu konstrukce po požáru.

CZ1053 CTP Lipnik  – konstrukce podhledu pro výrobu a strojovnu (Lipník nad Bečvou, dokončeno 6. července 2018)

Generálním dodavatelem stavby byla stavební společnost LEKOS-STAVBY, spol. s r.o. z Ostravy, investorem pak developerská firma CTPark Lipník nad Bečvou. Předmětem díla byly ocelové konstrukce podhledu pro výrobu a strojovnu. U prvního objektu se jednalo o podhled s rozměry 39,7 x 102 m se světlou výškou 4/6 m, u druhého pak o rozměry 10,5 x 10,5 a světlou výšku 4,2 m. Oba podhledy byly realizovány uvnitř stávající haly. U objektu výroby byl pohled kotven podvěšením do ŽB střešních vazníků nebo na betonovou podlahu, u strojovny byl podhled kotven chemicky. Požární odolnost nosné konstrukce podhledu ve výrobě je R15.

CZ0986 DOUCHA Sklad – sklad hutního materiálu (Střítěž u Jihlavy dokončeno 9. července)

Rodinná firma DOUCHA s.r.o. ze Stříteže u Jihlavy patří k řadě klientů, kteří se k nám opakovaně vrací – po výrobní hale z roku 2004 jsme pro tohoto výrobce elektrorozvaděčů začali montovat v dubnu 2018 sklad hutního materiálu. Skladová hala má rozměry 23,7 x 73,6 m (šířka x délka) a světlou výšku 5 m. Sedlová střecha má sklon 7°. Izolovaná střecha LLENTAB typ 4 používá střešní vaznici zároveň jako distanční profil, její konstrukci tvoří ocelový trapézový plech s povrchovou úpravou polyesterovým lakem na rubu i líci, vrstva proti odkapávání vlhkosti, 200 mm vrstva minerální vlny, parozábrana a jako spodní vrstva opět trapézový plech. Stěnové opláštění 4F se skládá ze svisle kladeného ocelového trapézového plechu, 150 mm silné vrstvy tepelné izolace z minerální vlny, parozábrany a trapézového plechu na vnitřní straně stěnové konstrukce. Ve vnějším plášti jsou osazena vrata o rozměru 4 500 x 4 500 mm (2 ks), dveře 1 100 x 2 100 mm (2 ks), prosvětlení stěn zajišťují prosvětlovací pásy o rozměrech 69 500 x 1 200 mm (1 ks), 55 500 x 1 200 mm (1 ks) a 7 300 x 1 200 mm (1 ks). Kromě osvětlovacích pásů jsou na stěnách haly i samostatná okna o velikosti 3 600 x 1 500 mm (4 ks).

CZ1063 Nerez Materiály  – přístavba skladové haly (Uherské Hradiště, dokončeno 10. července 2018)

Investorem přístavby skladové haly byla společnost Nerezové materiály, s.r.o. z Uherského Hradiště, velkoobchod s nerezovými výrobky s distribucí po celém území České republiky. Skladová hala má velikost 20 x 34 m (šířka x délka) a světlou výšku 7 m. Sedlová střecha má sklon 7°. Izolovaná střecha LLENTAB typ 4 má 200 mm vrstvu minerální vlny, stěnové opláštění 4F je tepelně izolováno 150 mm silnou vrstvou tepelné izolace z minerální vlny. Nosná konstrukce je kotvena vetknutím. Ve vnějším plášti jsou osazena sekční vrata HÖRMANN o rozměrech 5 800 x 4 500 mm (1 ks), stejné rozměry má i stavební otvor pro druhá vrata. Ve střeše je trapézový laminát o rozměru 1 300 x 5 250 mm (8 ks), který zajišťuje prosvětlení interiéru haly. Opláštění stěn má požární odolnost EW 15 DP1, obvodové sloupy R15. Požární odolnost střešního pláště s plechovou střešní krytinou je Broof (t1).

CZ1126 – ENVIROPOL Boxy – obnova konstrukce skladových boxů (Jihlava,  dokončeno 16. července 2018)

Investorem byla společnost ENVIROPOL s.r.o. z Prahy, která má svůj areál k.ú. Hruškové Dvory, což je městská část Jihlavy. Firma se specializuje na výkup a zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu (EEZ). Předmětem realizace byla obnova konstrukce skladových boxů po požáru na konci března letošního roku. Provoz nebyl požárem zasažen, hořelo pouze v jednom ze zastřešených boxů, který je určený ke skladování vstupního materiálu.  Použitá konstrukce LLENTAB MS1HR1 má rozměry 15 x 25,8 m (šířka x délka), výška je 2,7 m od horní hrany zdi. Ocelová konstrukce je kotvena ve výšce 4,8 m na obvodové zdivo. Střecha je tepelně neizolovaná, stěny jsou buď bez opláštění, nebo je na požární dělící stěnu s požární odolnosti EI 60 DP1 použito opláštění 4FI se 150 mm vrstvou tepelné izolace. Vnější opláštění požární dělící stěny tvoří vodorovně kladený trapézový plech, vnitřní pak svisle kladený trapézový plech.

2018-08-06T14:41:16+00:00 6. srpna 2018|