Izolovaná střecha LLENTAB – typ 2L

>>Izolovaná střecha LLENTAB – typ 2L
Izolovaná střecha LLENTAB – typ 2L 2016-12-19T15:09:05+00:00


Izolovaná střecha - typ 2L

Izolovaná střecha LLENTAB typ 2 nabízí unikátní řešení. Izolace tohoto typu střechy je uložena na podhledu z trapézového plechu IP18, který je montován pod spodní pás příhradové konstrukce.

Toto řešení omezuje vytápěný prostor v hale, zakrývá nosnou konstrukci, zlepšuje světelné poměry v hale, a také vytváří půdní prostor pro vedení technologických rozvodů v hale. V případě použití izolace 2SF podhled zároveň zajišťuje požární odolnost střešní konstrukce a střešního pláště.